PRIVACYVERKLARING

  1. Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring legt uit hoe Vitra Partner Store Antwerpen (hierna: VPSA) uw privacy beschermt.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op ‘persoonsgegevens’. Persoonsgegevens zij al de gegevens en informatie die een natuurlijk persoon direct of indirect identificeert of identificeerbaar maakt.

VPSA werkt volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beter bekend onder de naam GDPR. Deze verordening heeft tot doel het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers te regelen.

VPSA vindt het belangrijk dat de gegevens van haar contacten op een correcte manier verwerkt worden zoals voorgeschreven in de AVG.

VPSA gebruikt de persoonsgegevens van haar klanten voor welbepaalde doeleinden en verzamelt enkel de persoonsgegevens die ze werkelijk nodig heeft om die doeleinden te kunnen bereiken. VPSA wil steeds transparant en duidelijk zijn over de activiteiten waarvoor ze uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beveiligt. Bijgevolg heeft VPSA een beleid uitgewerkt om dit te verduidelijken en opdat u, uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u VPSA heeft toevertrouwd, kan uitoefenen.

Winkelmand Artikel verwijderd. Herstellen
  • No products in the cart.
Product added successful